BlogReumatologie › Maatregelen rondom corona

Maatregelen rondom corona

KE, webredacteur

Maandag, 16 Maart 2020

Actuele algemene regels op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 en patiëntinformatie website van het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix, we verzoeken u die informatiesites goed in de gaten te houden.

In navolging op de adviezen gesteld door de regering en het ziekenhuis wil de afdeling reumatologie van Santiz het volgende concretiseren om besmettingsrisico’s en het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken. Dit geldt tot opheffing van de maatregelen.


 • Alle poliklinische controles worden omgezet in telefonische controles.
  Het omzetten van een consult naar een telefonisch consult kan niet door de patiënt zelf via MijnSlingeland of MijnSKB worden gedaan, maar wordt door de polimedewerkster gedaan. Op dit moment zijn telefonische afspraak data niet inzichtelijk voor de patiënt in het patiëntportaal. Bij de dokter / reumaconsulente staan ze wel gewoon netjes in de agenda!

 • Patiënten hoeven van te voren geen bloed te prikken.
 • De reumatoloog verricht het telefonisch consult. Zo nodig zal er bij een urgente medische vraag waarbij er lichamelijk onderzoek nodig is wel een poliklinisch consult ingepland worden op korte termijn. De reumatoloog geeft telefonisch aan of en wanneer er bloedonderzoek nodig is (bij patiënten waarbij de bloeduitslagen stabiel goed zijn of waarbij recent nog voor een andere dokter bloed geprikt is,  kan het bloedonderzoek uitgesteld worden).
 • Indien wel bloedonderzoek nodig is, dan kan dit aansluitend aan het poliklinische consult in het ziekenhuis gebeuren of op een prikpost (kijk naar de openingstijden).
 • Nieuwe patiënt verwijzingen worden alleen ingepland bij medische noodzaak. Dit wordt dagelijks door de reumatoloog beoordeeld. De rest van de verwijzingen zal te zijner tijd door de poli worden ingepland. Houdt rekening met een wachttijd, wij vragen hiervoor uw begrip.

 • Patiënten die biologicals of een JAK-remmer gebruiken, kunnen handelen zoals hen tijdens de instructies geleerd is: bij tekenen van infectie/ziek zijn niet nemen, pas weer hervatten als u beter bent.
  Het “uit voorzorg / angst voor besmetting” niet nemen van reumamedicatie wordt ontraden. Dit kan de reuma doen opvlammen, wat niet goed is voor de gezondheid en actieve reuma vermindert de weerstand en geeft daardoor juist meer kans op infecties. (Zie ook ReumaNederland en de site van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie)

 • Wegens herindeling van de capaciteit (ruimte en personeel) zal bij een aantal patiënten met een biolocalinfuus deze komen te vervallen uit hun schema. Bij infusen die wel doorgaan wijzigt de locatie en waarschijnlijk ook de tijd. Betreffenden krijgen hiervan bericht.
 • We verzoeken patiënten herhaalrecepten of korte, simpele vragen zoveel mogelijk via een e-consult via MijnSlingeland of MijnSKB te stellen.
 


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Maatregelen rondom corona

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)