KenniscentrumAlgemene informatie › 1e consult en diagnose › Eerste consult en diagnose

Eerste consult en diagnose

De huisarts of een andere medisch specialist kan de patiënt naar de reumatoloog verwijzen. Daarna neemt de patiënt zelf contact op om een afspraak te plannen. Het eerste bezoek aan de reumatoloog duurt gemiddeld een half uur.

Anamnese

De reumatoloog zal u bij het eerste consult een aantal vragen stellen (anamnese). Deze vragen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen de klachten, van de mogelijke (reumatologische) ziekte en de oorzaken hiervan. Enkele voorbeelden van vragen zijn: 
  • Sinds wanneer heeft u klachten?
  • Komen er in de familie reumatische aandoeningen voor?
  • Bent u onder behandeling bij andere specialisten?
  • Kunt u uw klachten omschrijven?
  • Welke medicijnen gebruikt u? Graag een medicatieoverzicht van de apotheek of de doosjes van de medicijnen meenemen.

Lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek

Vervolgens zal de reumatoloog een lichamelijk onderzoek verrichten.
Zo nodig volgt onderzoek van bloed, urine, röntgenfoto's of ander beeldvormend onderzoek. Voor aanvullend onderzoek zal soms een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De secretaresse informeert u hierover.

Diagnose stellen

De reumatoloog zal op basis van de gegevens en de uitslagen van de gedane onderzoeken een zo goed mogelijke diagnose stellen. Daaruit volgen de mogelijkheden van behandeling en een indruk van de toekomstverwachting.

Enkele reumatische ziekten zijn moeilijk in een vroeg stadium te ontdekken. Soms zijn dan meer bezoeken nodig om tot een diagnose te komen en vervolgens een behandeling in te stellen. Het zo vroeg mogelijk ontdekken van een reumatische ziekte is van belang voor de behandeling en de prognose van de aandoening. Dit geldt vooral bij die ziekten waarbij gewrichtsschade kan optreden.
 
Veel reumatische ziekten treden in minder ernstige vormen op en reageren goed op behandeling. Soms wordt alleen een diagnose gesteld en is een behandeling met medicijnen niet nodig of niet mogelijk.
Deel deze pagina: