KenniscentrumOnderzoekenBiopsie › Arterie temporalis-biopsie › Arterie temporalis-biopsie

Arterie temporalis-biopsie

Bij een biopsie van de temporale arterie verwijdert de arts stukjes weefsel van een kleine slagader ter hoogte van de slaap. De stukjes weefsel worden daarna onderzocht. De reden voor dit onderzoek is om de diagnose ‘arteriitis temporalis(reuscelarteriitis)’ te kunnen vaststellen. Arteriitis temporalis is een  vorm van bloedvatontsteking waarbij grote vaten kunnen ontsteken, genaamd reuscelarteriitis (ook wel ‘giant cell arteriitis’). In het weefsel dat wordt weggenomen zoekt de patholoog naar ontstekingsverschijnselen die duiden op reuscelarteriitis.

Weefselonderzoek

Door middel van een biopsie wordt een kleine hoeveelheid weefsel verkregen voor microscopisch onderzoek door de patholoog. Soms is de ontsteking niet te zien in het biopt. Toch kunt u dan een ontsteking hebben. Dit komt doordat de ontsteking van de slagader heel plaatselijk kan zijn; op de ene plaats zit wél een ontsteking, maar een paar millimeter verderop niet. Het is dus mogelijk dat in het geteste gedeelte geen ontstekingsmateriaal zit, terwijl u wél een ontsteking heeft.

Voorbereiding

Arterie temporalis-biopsie is een korte ingreep die ongeveer 20 minuten duurt. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (ook aspirine), dan kan het zijn dat u deze een aantal dagen voor de ingreep moet stoppen. Overleg dit met de specialist die deze bloedverdunners voorschrijft.
  • Als u in het verleden een allergische reactie op verdovingsmiddel Xylocaïne (lidocaïne) heeft gehad, dan is het belangrijk dat u dit van tevoren aan de arts meldt.
 Er is verder geen specifieke voorbereiding nodig. U mag dus ook gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

De afspraak

Arterie temporalis-biopsie wordt poliklinisch uitgevoerd door een chirurg. De secretaresse van de polikliniek Reumatologie zal een afspraak voor u plannen voor de biopsie.

De ingreep

De huid rondom de slaap wordt verdoofd met een prik. Door middel van een kleine snede wordt het slagadertje bij de slaap opgezocht. Er wordt ongeveer 1 tot 2 centimeter verwijderd en opgestuurd voor onderzoek. Het slagadertje wordt afgebonden en functioneert niet meer. Dit heeft geen gevolgen en geeft geen functieverlies, omdat er genoeg andere bloedvoorziening is. De huid wordt hierna gesloten met een paar hechtingen. Deze worden na ongeveer zeven dagen verwijderd.

De uitslag van het biopt krijgt u te horen op de eerstvolgende afspraak met uw reumatoloog.

Complicaties

Complicaties komen gelukkig zelden voor. Het is mogelijk dat het wondje gaat bloeden of gaat infecteren. Stopt het bloeden niet na afdrukken met een gaasje, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde.Deel deze pagina: