KenniscentrumOnderzoeken › Bloedonderzoek › Bloedonderzoek bij reuma

Bloedonderzoek bij reuma

Bij sommige reumatische aandoeningen zijn er bijzonderheden te vinden in bloedwaardes. Daarom zal de reumatoloog soms bloedonderzoek laten doen, om een diagnose van een ziekte te kunnen stellen of om het verloop van een ziekte te bepalen. Daarnaast is bij de meeste medicijnen tegen reuma regelmatige bloedcontrole nodig, om in de gaten te houden dat bloedaanmaak, leverwaardes en nierfunctie onveranderd blijven.
Voor een bloedonderzoek wordt door middel van een prik wat bloed afgenomen. Het bloed wordt naar het laboratorium gebracht en daar onderzocht.

Onderzoek in het laboratorium kan de volgende vragen mogelijk beantwoorden:
  • Kan er een ziekte worden vastgesteld of uitgesloten?
  • Wat is het verloop en prognose van de ziekte?
  • Heeft de ingezette behandeling succes?  
  • Blijven bloedaanmaak, leverwaardes en nierfunctie onveranderd?
Bloedonderzoek geeft niet altijd een duidelijk antwoord op deze vragen. Er zijn honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Bij de meeste ziekten geven slechts één of enkele van deze onderzoeken een afwijkend resultaat. Bij sommige aandoeningen laat bloedonderzoek zelfs helemaal geen afwijking zien. De arts beslist welke (van de vele mogelijke) onderzoeken nodig zijn.

Locatie

Voor bloedafname kan een patiënt terecht bij het Laboratorium Afname in het ziekenhuis of bij één van de bloedafnamelocaties in de regio (SKB-prikposten of bloedafnamelocaties van het Slingeland). Hiervoor is geen afspraak nodig.
Soms is het nodig dat de patiënt voor het bloedonderzoek nuchter is, dus vooraf niet mag eten. Op het aanvraagformulier voor bloedafname staan de adressen en openingstijden.
Zie ook:

Werkwijze

De wijze waarop bloed wordt afgenomen is erg belangrijk en wordt gedaan door een doktersassistent of een medisch analist. Bij bloedafname moet op een veilige en juiste wijze worden geprikt. Er worden altijd nieuwe naalden en buizen gebruikt, waardoor er geen kans op besmetting is. Voor de verschillende onderzoeken worden meerdere buisjes gebruikt. Na afname gaat het bloed naar het laboratorium voor onderzoek. De uitslag krijgt de patiënt van de behandelend reumatoloog.
Het is belangrijk dat een patiënt bloed laat afnemen op de door de arts aangegeven locaties. Dan is de patiënt verzekerd dat alle uitslagen in het patiëntendossier worden opgenomen. Bij een afspraak op de polikliniek of een ziekenhuisopname zijn de gegevens direct ter inzage beschikbaar voor de behandelend specialist.    

Meer informatie


 
Deel deze pagina: