KenniscentrumZorgverleners › Verpleegkundig reumaconsulenten › Verpleegkundig consulent Reumatologie

Verpleegkundig consulent Reumatologie

reumaconsulenten

Een reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een reumatische aandoening. Zij heeft een eigen spreekuur en begeleidt hierin de patiënt en naasten bij praktische, sociale en emotionele problemen.
 
Kerntaken zijn het geven van voorlichting, begeleiding, educatie met betrekking tot de reumatische aandoening, therapie en follow up. Verder vindt ook advies, instructie en het begeleiden rondom het starten van (nieuwe) medicatie plaats.
Belangrijk is ook het meten van de ziekteactiviteit door middel van bijvoorbeeld gewrichtsonderzoeken. Deze bevindingen worden zonodig meegenomen in het overleg met de behandelend arts.
 
De reumaconsulent werkt nauw samen met de reumatoloog. Ze onderhoudt contacten en/of verwijst patiënten naar andere paramedici, thuiszorg, huisartsen en andere eerstelijnsmedewerkers.
Naast de patiëntenzorg houdt de verpleegkundig reumaconsulent zich bezig met taken op het gebied van deskundigheidsbevordering van collega-zorgverleners (zoals het geven van lezingen en scholingen), innovatie, onderzoek en zorgbeleid.
 
De consulenten van de poli Reumatologie binnen de Santiz Ziekenhuizen zijn Rudin Peters (SKB), Janny Houwers (Slingeland en SKB) en Bianca Lourens (Slingeland).

Afspraak maken met de consulent

Voor een eerste afspraak bij de reumaconsulent heeft u altijd een verwijzing nodig van de reumatoloog. Als de reumatoloog u doorverwijst naar de reumaconsulent, dan maakt de secretaresse een afspraak voor u.
 
Telefoonnummer secretariaat Reumatologie
    • Santiz SKB (0543)  544 238                                       I polikliniek 10
    • Santiz Slingeland (0314) 32 94 20                            I routenummer 96Deel deze pagina: